Contractació

Podeu trucar a la Gemma Olivé

Tf. 659 93 66 48 / 93 776 09 43

C/ Mossèn Jaume Guixà, 17 – 08784 Piera

O escriure un e-mail a:

bauma@baumafolk.cat